Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşüm nedir, nasıl yapılır gibi sorular günümüzde birçok kişinin aklını kurcalayan konular arasındadır. Bu işlemler, gerek zemin gerekse altyapı anlamında, sağlıklı ve güvenli şehir yaşamına olanak tanımayan yerlerin ıslah edilmesidir. Bu anlamda tehlikeli yapılar yıkılmakta, daha yeni, modern teknolojiye uygun, sağlam ve depreme dayanıklı yapılar kurulur.

Kentin bir kısmının yahut ciddi olarak, büyük bir bölümünün proje çerçevesinde sistematik biçimde ele alınabilir. Çalışmalarda yıkım esnasında diğer yapılara zarar gelmesi gibi durumlar da ele alınır. Özellikle I. ve II. Dünya Savaşları ardından, kentsel dönüşüm global çapta öne çıkmış; savaş sonucu yıkılan şehirlerin inşası bu kapsamda ele alınmıştır. Kentsel dönüşüm kavramı, özellikle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yayınlanması ile hayatımızda daha fazla yer bulmuştur. Türkiye’nin büyük bölümünün birinci ve ikinci derece deprem kuşağında olduğu düşünüldüğünde, ciddi bir önem taşımaktadır.

6306 sayılı kanun kapsamında, afet riski altındaki yapıların yıkımı açısından gerekli karar çoğunluğu, riski yapıların tespiti gibi günlük hayatı doğrudan etkileyen önemli düzenlemeler yapılmıştır. Kentsel dönüşümün yapılabilmesi için, belirli şartların da olması gerekir. Burada ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan, yapının farklı noktalarından; özellikle de taşıyıcı kolonlarından karot örneği elde edilmelidir. Bu kapsamda yapılan incelemede, yapının riskli olduğu uzman raporuyla ortaya konmalı ve kesinleştirilmelidir. Kentsel dönüşüm şartları içerisinde bu oldukça önemlidir. Rapor, ilgili Tapu Müdürlüğü vasıtası ile riskli yapıda bulunan, kat maliklerine tebligat aracılığıyla bildirilir. Bundan sonra her bir kat maliki, 15 gün içinde riskli yapı raporuna itiraz edebilir. Şayet bu gerçekleşmezse kesinlik kazanmaktadır. Şayet bir itiraz gelirse dört öğretim üyesi ile bakanlık tarafından atanan üç bakanlık yetkilisinden meydana gelen komisyon, karara bağlar. Ayrıca yapı malikleri de riskli yapı tespit raporuna karşı itiraz sonucunda tebliğ aldıktan itibaren, 60 gün içinde iptal davasını İdare Mahkemesine açabilir. Bina söz konusu süre zarfında yıkılmazsa, 30 günden az olmak şartıyla ek süre verilir. Süre sonuna gelindiği ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılır. Yıkım ardından kat malikleri tarafından yeniden bina yaptırılabilir. Bunun yanı sıra arazi olarak bırakılması da mümkündür. Ancak bunun için 3’te 2 çoğunluğun sağlanması şarttır.

Kentsel dönüşüm şartları 2022 kapsamında yıkım kararı alınmışsa, 18 ay süresince kira desteği alınabilir. Bu noktada miktar, il bazında tespit edilir. Eğer yaşadığınız ile göre kira yardım oranını merak ediyorsanız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Finansal Destekler sayfasını inceleyebilirsiniz. Bu oldukça geniş bir konu olup https://webdosya.csb.gov.tr/db/altyapi/icerikler/2021-yili-k-ra-yardimi-tablosu-20210616111552.pdf linkine giderseniz, tüm illere göre inceleme yapabilirsiniz. Eğer yaşadığınız yapı hakkında riskli yapı tespiti yaptırmak istiyorsanız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlara, kuruluşlara müracaat etmeniz gerekir.

Kentsel Dönüşüm Şartları Nedir?

Kentsel dönüşüm şartları 2022 yılında birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Zira kentsel dönüşümün ne olduğu kadar, şartlarını bilmek de gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını Türkiye için fırsat görmektedir. Bu kapsamda kanunlar çerçevesinde verilen yetki ve görevler çerçevesinde, yerel yönetimler ile iş birliği yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında süreçler, yerel yönetimlerin başvuru ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde imzalanan ön protokoller ile başlatılır. Mevzuat değişikliği ile beraber, 6306 ve 6292 sayılı kanunlar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, TOKİ’nin yetkilendirildiği alanlarda da kentsel dönüşüm çalışmaları olabilmektedir.

Kentsel dönüşüm şartları 2022 kapsamında, talepte bulunacak belediye talep yazısına ek olarak şu evrakları da sunmaktadır;

 1. Proje gerçekleştirilmesi gereken alan hakkında bilgi raporu, paftalar
 2. Belediye Başkanına yetki veren meclis kararı
 3. Sınır işlenmiş ve ülke koordinatlarında sayısal olarak hazırlanan halihazır harita
 4. Sınır işlenmiş ve ülke koordinatlarında sayısal olarak hazırlanan mevcut imar planı
 5. Yapı nitelik ve kullanımını gösteren harita
 6. Bölgeden fotoğraflar
 7. Sayısal tapu kayıtları
 8. Uydu görüntüsü

TOKİ kentsel dönüşüm kapsamında, yaşam kalitesini arttırmayı ve birçok sorunun çözülmesini hedeflemektedir. Eğer kentsel dönüşümden yararlanmak istiyorsanız, şu gibi konuları da önceden araştırmanız, bilgi edinmeniz gerekir;

 1. Bina yıkıldıktan sonra ne yapılacağı sahipler tarafından planlanmalıdır.
 2. Eğer arsa bir müteahhitte verilecekse hangi firmayla çalışılacağına dikkatli bir şekilde karar verilmelidir.
 3. Kentsel dönüşüm kapsamında devlet destek vermektedir. Ancak kredi alınıyorsa, kira yardımı alınamamaktadır.
 4. Kentsel geri dönüşüm başvuru, gayrimenkul sahiplerinin biri tarafından gerçekleştirilebilir.
 5. Riskli rapora itiraz edilirse bu konuda bir komisyon oluşturulmaktadır. İnceleme ardından buna göre bir karar verilmektedir.

Bunun yanı sıra 3/2 kuralı gibi konulara da hakim olmanız önerilir. Başvuru öncesinde konu hakkında daha fazla bilgi edinirseniz, sonradan pişmanlıkları önleyebilirsiniz.

Ayrıca kentsel dönüşümde, riskli binalar için mülk sahiplerine ve kiracılara verilen yardımlar da önemlidir. Bunlar temel olarak kredi ve kira yardımıdır. Hangisi sizin için uygunsa bu tercih edilmelidir. Kentsel dönüşüm şartları kapsamında bunların yanı sıra kredi şartlarının da bilinmesi gerekir. Bu anlamda kredi, yalnızca Türk lirası cinsinden alınabilir. Ayrıca tapuda, konut tipi mesken şeklinde olmalıdır. Kredi, yalnızca riskli olan binanın tekrar yapılması veya mevcut binanın güçlendirilmesi adına yararlanılabilir. Kullanılması aynı zamanda gerçek kişiler tarafından kullanılabilir. Yenilecek ya da tekrar inşa edilecek evin ipoteği de gerekir. Kefil koşulu olmasa da banka gerekli görürse isteyebilir. Tercih edebileceğiniz çok sayıda banka olup bazıları şöyledir;

 1. Akbank T.A.Ş.
 2. Şekerbank T.A.Ş.
 3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
 4. Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
 5. C. Ziraat Bankası A.Ş.
 6. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 7. Alternatif Bank A.Ş.
 8. Denizbank A.Ş.
 9. QNB Finansbank A.Ş.
 10. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 11. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
 12. Türkiye İş Bankası A.Ş.
 13. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
 14. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 15. ING Bank A.Ş.
 16. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kentsel dönüşüm şartları 2022 kapsamında hangi bankalardan kredi alabileceğinizi, bunların şartlarını bilmeniz de gerekir. Bunun yanı sıra binanın kentsel dönüşüme girmesi için bir takım hususlar da vardır. Eğer eviniz ekonomik ömrünü tamamlamışsa, yıpranmışsa, depreme karşı dayanıksızsa ya da kentsel dönüşüme sokmak istiyorsanız bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlara başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Başvurusu İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Kentsel dönüşüm nasıl oluyor kapsamında, sıklıkla istenen belgelerin neler olduğu sorulur. Zira yaşadığınız yapı hakkında kentsel dönüşüm başvurusu yağmak istiyorsanız, bu esnada bir takım evrakların hazırlanması gerekir.

Söz konusu evrakların eksik olması sürecin uzamasına neden olacaktır. Dolayısıyla ilk olarak bunları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekir. Ana hatlarıyla söz konusu evraklar, aşağıda olduğu gibidir;

 1. Hak sahibine ya da vekiline ait olan vadesiz Türk lirası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi
 2. Yapının yıkıldığına dair form – ıslak imzalı ve mühürlü
 3. Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda, yapı kimlik numarası alındığı tarihte ikamet ettiğine; riskli şekilde belirtilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresi gösteren imzalı ve mühürlü adres bilgileri raporu. Bu il, ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne gidilerek alınabilir.
 4. Riskli yapı tespit raporunda tespit edilen adresle uyumlu biçimde malik adına kayıtlı ARAAD.net üzerinden, riskli yapı için yapı kimlik numarası alınan tarihten önceki son üç ay ya da ardından üç aydan birine ait su, doğalgaz, elektrik, sabit hat kaydıyla telefon/internet hizmetleriyle alakalı fatura
 5. Taşınmaza ait güncel tapu kaydı ve tapu fotokopisi
 6. Riskli yapı tespit raporu. Bakanlık tarafından yetkili şirketlerden alınmalıdır.
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 8. Islak imzalı başvuru dilekçesi

Riskli yapınızın tespit edilmesini inceliyorsanız, yaşadığınız yere göre yetkili bir kurum ve kurulaşa başvurmanız gerekir. Binada oturan gayrimenkul sahiplerinden biri şahsen başvurabileceği gibi, kanuni temsilci vasıtasıyla da müracaat edebilir. Çoğunluk kararı başvuru sırasında aranmaz.

İnceleme ardından raporlar elde edildikten sonra, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmektedir. Ardından inceleme yapılmakta, hatalı bir durum mevcutsa yetkili kuruluşa iadesi yapılmaktadır. Eğer hata bulunmuyorsa, Tapu Müdürlüğü’ne bildirim gerçekleştirilir. Böylece riskli yapı şerhi düşürülmektedir.

Kentsel dönüşüm hakkında her şey kapsamında, bundan sonra da bina maliklerine Tapu Müdürlüğünce tebligat gönderilir. Eğer riskli yapı itirazı yapılmak isteniyorsa yine bir takım belgeler hazırlanmalıdır.

Kentsel dönüşüm için gerekli evraklar burada da eksik olursa süreç uzayabilir. Söz konusu belgeler şu şekildedir;

 1. Tapu Müdürlüğünce gönderilen tebligat
 2. İtiraz eden gayrimenkul sahibinin, nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Riskli gayrimenkulün, sahibi olduğunu belirten tapu fotokopisi
 4. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne verilecek dilekçe

Bunlar tamamlandıktan sonra gerekli itiraz edilebilir. İtiraz inceleme ardından kabul edilirse yine Tapu Müdürlüğüne bildirim yapılır. Eğer kabul edilmezse riskli yapılar için yıkım kararı alınır.

Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Nasıl Tespit Edilir?

Riskli yapı tespiti nasıl yapılır? Bu soru oturduğu binada, kentsel dönüşüm kapsamında başvuru yapmak isteyenler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Riskli Yapı Tespitinde bulunabilecek kişi ve kurumlar, aşağıda olduğu gibidir;

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 2. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki belediyeler. Söz konusu sınırlar dışında il özel idareleri. Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri ve bakanlığın yetkilendirmesi durumunda büyükşehir belediyesi sınırlarındaki ilçe belediyeleri
 3. Bakanlık tarafından lisans verilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sermayesinin minimum yüzde 40 oranı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler
 4. İlgili STK’lar
 5. Bakanlık tarafından izin belgesi alan Yapı Denetim kuruluşları, laboratuvar kuruluşları
 6. Jeoloji, Jeofizik Mühendisleri ve İnşaat odalarına, usulüne uygun büro tescilini yaptıran kuruluşlar

Riskli yapı tespiti için nereye başvurulur kapsamında bu kurum ve kuruluşlar değerlendirilebilir.  Riskli yapının tespit edilebilmesi için, söz konusu kurumlardan birine başvurulması gerekir. Bu esnada gerekli belgeler yukarıda verilmiştir. Eğer sürecin uzamasını istemiyorsanız, zamanında tamamlamanız şarttır. Riskli yapı müracaatı yapacaksanız, maliklere öncelikle kendi aralarında görüşme yapması, konu hakkında bilinçlenmesi önerilir. Bunun yanı sıra müteahhit ve avukatlar ile görüşmek de profesyonel destek almaya yardımcı olur. Böylece sonradan pişmanlıklar önlenebilir.

Kurum ve kuruluşlara tespit için bir başvuru yapıldığında, ilgili adrese ekipler gelerek inceleme gerçekleştirmektedir. Bu süreçte teknik incelemeler gerçekleştirilerek, riskli yapı tespit raporu oluşturulur. Bu anlamda bina kolonlarından karot numunesi alınarak, bina beton dayanıklılığı ortaya çıkarılır. Taşıyıcı kolon, perdelerdeki demirlerin çap, adet ve aralıkları da belirlenmektedir. Bina rölövesi çizilmekte, zemin etüd raporu meydana getirilmektedir. Burada yönetmeliğe uygun hareket edilmekte olup, binanın riskli olup olmadığı rapor ile belirlenir.

Raporların onayı ise kişilerin bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ğünden alınmaktadır. Sonrasında ise Tapu Müdürlüğü kaydına riskli yapı şeklinde şerh düşürülür. Riskli yapı tespit raporu kaç günde çıkar sorusu da merak edilmektedir. Süreç tamamlandıktan sonra Tapu Müdürlüğüne işlenen belirtmeler, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde hak sahiplerine belirtilmektedir. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm yaptırmak isteyenler, önceden bilgi alabilmek için riskli bina ne zaman yıkılır gibi soruları da merak etmektedir. Bu konuda raporun hazırlandığı tarihten itibaren, 60 gün içinde binanın tahliyesi gerekir. Bundan sonra kişiler riskli alana ev yapılır mı sorusunu da merak etmektedir. Proje alanının bütünlüğü kapsamında gerekmesi durumunda, malikler ile yapılacak anlaşma çerçevesinde binalar yıkılarak yeni binalar açılabilir.

Kentsel Dönüşüm İçin Yüzde Kaç Gerekli?

Kentsel dönüşüm için yüzde kaç gerekli? Bu soru kentsel dönüşüm yaptırmak isteyenler tarafından ilk sorular arasındadır. Zira kat mülkiyetli bir binada, bağımsız bölüm sahibi olanlar ya da taşınmazda paydaş bulunanlar, binanın riskli olması sebebiyle yıkılması gerekli olduğunda; yerine yeni yapılacak yapının yahut arasının boş bırakılması veya müteahhitte verilmesi gibi durumlarda, paydaşların veya bağımsız bölüm maliklerinin belirli bir onay verirse taşınmazın tamamı üzerinde tasarruf olanağı doğar. Bu nedenle yüzde kaç gerektiği, kentsel dönüşüm kapsamında sık sık sorulan sorular arasındadır. Bu anlamda 2/3 çoğunluk gerekir. Bu husus, 6306 sayılı yasa ile devreye alınmıştır. Dolayısıyla başvurmadan önce diğer malikler ile ayrıntılı bir şekilde görüşmek, ayrıntılı bir şekilde bilgilenmek şarttır.

Ancak burada kentsel dönüşüm için yüzde kaç gerekli kapsamında bilmeniz gereken bazı hususlar da mevcuttur. Riskli bir alanda bulunan yahut riskli yapı şeklinde tespit edilen bir binanın yıkılmasında, paydaşların anlaşmaları ya da anlaşamamaları önemli değildir. Riskli alanda mevcut olan veya riskli alanda olmayıp, güvenli olsa da konu itibariyle yıkılması üzere karar verilen yapıların yıkılmasında, paydaşların oy birliği olsa da söz hakkı yoktur. Söz konusu yapılar zorunlu olarak yıkılır. 2/3 çoğunluğu, kentsel dönüşüm kapsamında bu noktadan sonra devreye girer. Bina yıkımı gerçekleştikten sonra, yerine yapılacak yapının belirlenmesi yahut yıkım ardından ilgili kararın alınmasında söz konusudur.

Yapı, yıkım işlemi tamamlanınca arsa haline gelecektir. Bu taşınmazın durumunu belirleme sürecinde bir araya gelen malikler, söz konusu arsayı nasıl değerlendirmek istediğine karar verir. Kat malikleri, dilerse arsayı kendileri yaptırabilir. Aynı şekilde kat karşılığı müteahhitte verilebilir. Arsa olarak tamamını bırakabilir ya da satabilir. Eğer taşınmazların tümü ortak karar verirse bir sorun yaşanmaz. Böylece belirlenen yöntem uygulamaya alınır. Kentsel dönüşüm için yüzde kaç gerekli 2/3 kuralının devreye girdiği nokta, paydaşların anlaşamama durumudur. Şayet yapılacak işleme karar verilemiyorsa bu kesimin aldığı karar, 1/3’lük paydaş grubunun uygulaması da yasal anlamda zorunludur. Sistemde 2/3 çoğunluk, hisse oranı olarak kastedilmektedir. Hisse oranı olarak bunu sağlayan malikler kararı verebilir.

Kentsel Dönüşümde Kat Maliklerince Üçte İki (2/3) Çoğunluk Sağlanamazsa Ne Olur?

Kentsel dönüşümde 2 3 çoğunluk sağlanamazsa ne olur? Kentsel dönüşüm kapsamında kurum ya da kuruluşlara başvurmak isteyenlerin aklında bunun öncesinde çok sayıda soru bulunmaktadır. 2/3 çoğunluk, bunların başlıca olanları arasındadır. Her ne kadar bunun yıkım için gerekli olduğu düşünülse de aslında yıkımdan sonraki süreçler için geçerlidir. Zira riskli bir yapının tespit edilebilmesi için tek bir malikin bile başvurması yeterlidir. Eğer bundan sonra yapılan incelemeler olumlu çıkar ve riskli olduğu onaylanırsa, gerekli süreçler başlamaktadır. Yıkım ardından,

 1. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması,
 2. Arsanın üçüncü kişiye satılması,

Gibi işlemlerde, tüm kat maliklerinin oyu aranır. Ancak bu gerçekleşmezse, yıım öncesi Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak aktivitesi olan, lisanslı değerleme kuruluşlarına yapı değeri tespit ettirilerek; bir malikin istemi üzerine tüm malikler toplantıya alınır.

 1. Bu esnada paydaşların sahip oldukları hisse oranları bakımından, 2/3 çoğunluk kararıyla,
 2. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak müteahhide verilmesi,
 3. Parsellerin tevhit edilmesi,
 4. Münferit ya da birleşerek ya da imar adası bazında uygulama yapılması,
 5. Kentsel dönüşüme uygun biçimde yeniden yapılması yönünde karar alınır.

Söz konusu karar, maliklere imzalatılır. Bu noktada kentsel dönüşümde imza vermeyen de sık sık sorulmaktadır. Karara katılmayan ve toplantıya katılmayan kişilere, bir malik tarafından noter aracılığıyla karar tebliğ edilir. Tebliğ ardından 15 gün içinde kabul edilmesi gerekir. Eğer onaylanmazsa, bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının bakanlık tarafından tespit ettirilecek ya da rayiç değerden az olmamak kaydıyla, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma ile satılır. Eğer paydaşlara satış olmazsa, paylar rayiç bedeli bakanlık tarafından ödenmek kaydıyla tapuda, hazine adına resen tescil edileceği belirtilir. Kentsel dönüşümde 2 3 çoğunluk sağlanamazsa ne olur kapsamında önemli bir husus olacağı için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Yapılan anlaşma kapsamında değerlendirilmek üzere, bakanlığa tahsis edilmiş sayılır ya da bakanlık tarafından uygun görülen idareye yahut TOKİ’ye devredilir. Bu durumda paydaşların kararıyla, yapılan anlaşmaya uyularak işlem gerçekleştirilir. Açık arttırma ile satışı gerçekleşen payların üzerindeki

 1. İhtiyati haciz,
 2. İpotek,
 3. Haciz ve intifa hakkı gibi haklar,
 4. Satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder.

Kentsel dönüşümde oy birliği şart mı konusunda bunların her pay sahibi tarafından bilinmesi şarttır. Maliklere gerçekleştirilecek tebligatı takip eden 30 gün içinde, minimum 2/3 çoğunluk sağlanmazsa, bakanlık TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırmaya gidilebilir.

Kentsel dönüşüm 1/3 azınlık hakları, bu noktada birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 6306 sayılı kanunun 6. maddesi çerçevesinde, rezerv yapı alanlarında ve riskli alanlarda uygulama olan bölgelerin, önce malikleri tarafından değerlendirilmelidir. Yıkım kararı alınmadan önce yeniden bina yaptırılması, pay satışı gibi işlemlere üçte iki çoğunluğun alınması sonucu arar verilir. Uzlaşma yolu olmazsa ilk olarak kamulaştırma, ardından yeniden yapma için devlet yetkilidir. 6306 sayılı kanuna karşı açılan iptal davalarında, mevcut üye yapısıyla Anayasa Mahkemesi 1 3 azınlık payının satılmasını aykırı bulmamıştır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm 1/3 azınlık hakları söz konusu olduğunda, azınlık dairelerin satılması kararına gidilir. Ancak 2/3 çoğunluk kararı çıkması sebebiyle, azınlıkta kalan kişiler bağımsız bölümlerine ilişkin değer tespitlerine karşı ispat davası açabilir.

Kaç Metrekareye Kaç Daire Verilir?

Müteahhitler kaç metrekareye bir daire verir? Bu soru günümüzde birçok kişi tarafından sorulmaktadır. Gerek arsa sahibi olanlar, gerekse kentsel dönüşüm kapsamında, yıkım ardından araziyi müteahhitte vermek isteyenler kaç daire alabileceğini sık sık sormaktadır. Bu noktada daire sayısı ile arsanın boyutu doğru orantılıdır. Kat karşılığında daire uygulaması, Türkiye’de yaygınlığını hala korumaktadır. Özellikle arsası olan ancak inşaat bilgisi bulunmayan kişiler, inşaat için maddi durumu elverişsiz olanlar bu yönteme gitmektedir. Ayrıca kısa, pratik çözüm almak isteyenler de bunu sıklıkla kullanmaktadır. Bu noktada kaç metrekare arsaya kaç daire verilir üzerine şunlar bilinmelidir;

 1. Uygulama ile maliyet ödemeden sadece arsanızı ortaya koyarsınız.
 2. Uygulama kapsamında müteahhit arsa ücreti vermeden yatırım yapmış olurken; söz konusu arsanın sahibi de ev sahibi olur.
 3. Tarafların anlaşması esnasında belirli prosedürler yer almaktadır. Bir sözleşme kapsamında hareket edilir.
 4. Arsanın bulunduğu konum, alınacak daire sayısını etkileyen bir durumdur.

Burada ayrıca 1000 metrekare arsaya kaç daire yapılır sorusunun da yanıtını bilmeniz gerekir. Böylece daha doğru bir şekilde hareket etmeniz de mümkündür. Arsaya inşa edilecek daire sayısı, imar durum belgesine belirtilen KAKS oranına göre değişir. Söz konusu oran 1 ise, 1000 metrekare arsaya bu alana sahip daire yapılır. Dolayısıyla 10 daire söz konusudur. Eğer KAKS 2000 metrekare ise doğru orantılı olarak 20 daire olacaktır. Eğer arsanın konumu iyiyse, arsa sahibinin payı yüksek olacaktır. Genel anlamda paylar, yüzde 50 – yüzde 50 şeklinde ayarlanır. Ancak konum iyiyse, arsa sahibi yüzde 70’e kadar çıkabilir. Ne var ki müteahhit arsa sahibine kaç daire verir, konum kötüyse 25-30’a kadar düşebilir. Dolayısıyla kesin rakamlar yer almamaktadır. Eğer ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, müteahhit ile görüşerek bilgi almanız gerekir.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken öncelikle bir piyasa araştırması yapmadır. Böylece genel durum hakkında bilgilenebilirsiniz. Arsanın bulunduğu konumun stratejik özelliklerinin farkında olmak, konumun gelecekte ne kadar önemli olacağını bilmek de anlaşmayı daha iyi yapmanızı sağlar. Bunun yanı sıra müteahhit ile hemen sözleşmeden önce hakkında araştırma yapmak, görüşme esnasında arsaya kaç daire düşer gibi soruları sormak da size yardımcı olacaktır.

Kentsel Dönüşüm Binası Müteahhitte Nasıl Verilir?

Kentsel dönüşüm, her geçen gün birçok vatandaşın ilgisini çeken konular arasındadır. Özellikle kentsel dönüşüm binası müteahhitte nasıl verilir, birçok kişi tarafından araştırılan konular arasındadır. Eğer kentsel dönüşüm kararı almışsanız ve yıkım ardından arsayı müteahhitte vererek, daire almak istiyorsanız bu konuda hizmet veren bir müteahhitte danışmanız gerekir.

Kentsel dönüşümde müteahhitte para ödenir mi, riskli yapıların tespiti ile ilgili masraflarda bina büyüklüğüne, yapılacak tespitlerin yoğunluğuna göre kurumlar tarafından belirlenen fiyat üzerinden hesaplanır. Raporun tespit masrafı, tespiti talep eden kat malikince karşılanır. Şayet bireysel olarak Riskli yapı tespit raporu almak için başvuru yapılıyorsa yine kişi karşılamaktadır. Eğer diğer kat malikleri yahut müteahhit ile anlaşmaya varılırsa, tespit masrafları ortaklaşa yapılabilir. Aynı şekilde müteahhit tarafından da karşılanabilir. Dolayısıyla kimi seçtiğiniz büyük bir önem taşımaktadır.

Kat karşılığında inşaat sözleşmesi yapılabilmesi için, öncelikle arsanın imara açık olması gerekir. Aynı şekilde arsa inşaata da müsait olmalıdır. Müteahhitte ev yaptırmak istiyorsanız, ilk olarak bir müteahhit seçmeniz gerekir. Burada hızlı hareket etmek, sonradan pişman olmanıza neden olabilir. Dolayısıyla ciddi bir araştırma yapılması gerekir. Ayrıca arsanın konumu, gelecekte potansiyel önemi hakkında inceleme yapmanız da tavsiye edilir. Sözleşme ise Tapu Dairesi’nde veya noterlik tarafından düzenlenmektedir. Özellikle evinizin olduğu bölge ve daire sayısı oldukça önemlidir. Zira daha fazla daire almak istiyorsanız paylaşımın imar koşulları ve evin olduğu bölgenin değerine göre paylaşım olduğu bilinmelidir. Her ne kadar sıklıkla yüzde 50-yüzde 50 paylaşım olsa da, lokasyon güzelse yüzde 70 ve üzerinde bir rakam olabilir.

Kentsel dönüşüm müteahhit avantajları de önemlidir. Kentsel dönüşüm kapsamında şu gibi avantajlar görülmektedir;

 1. Daha şık bir kent görünümü oluşur.
 2. Kaçak yapılaşma kaybolur.
 3. İstihdam artar.
 4. Ülke ekonomisine katkı sağlanır.
 5. Modern mimari oluşturulur.
 6. Depreme karşı güvenli yapılar elde edilir.

Mülk sahiplerinin de bir takım avantajları vardır. Bu anlamda depreme karşı daha güvenli yapılar elde edilebilir. Hayatınıza da daha modern, lüks bir yerde devam etmek mümkündür. Geniş sosyal donatı alanlarını kullanabilir, yüzde 300 oranında dairenizi değerlendirebilirsiniz.

Müteahhit Teminat Vermek Zorunda Mı?

Müteahhit teminat vermek zorunda mı? Barınma insanın en temel gereksinimleri arasındadır. Ev sahibi olmak, bu nedenle oldukça önemlidir. Bu noktada Türkiye’de birçok kişi mevcut arsasını müteahhitte vererek kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak istemektedir. Ne var ki bu süreç hakkında bilinmeyen çok sayıda husus mevcuttur. Eğer pişman olmak istemiyorsanız, mağduriyeti önlemek istiyorsanız öncelikle hızlı kararlar verilmemesi gerektiği bilinmelidir. Müteahhit ile anlaşma yapmadan önce onu araştırmak, güvenilir olduğundan emin olmak şarttır.  6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik, önemli düzenlemeler getirmiştir. Bu kapsamda inşaat ruhsatı almak isteyen müteahhitler, yapı yaklaşık bedelinin belirli bir oranını teminat olarak göstermelidir. Müteahhit teminat için akılda bulunması gereken konular arasındadır. Satış yapabilmek için idareden izin almalıdır. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği olarak, inşaat gerçekleştirirken tüketiciye daire vermek isteyen müteahhit, satışı bitirme oranına göre gerçekleştirmelidir.

Müteahhit teminat kapsamında kentsel dönüşüm alanı kapsamında riskli alan ya da riskli yapı ilan edilen yerde inşaat yapmak istiyorsa, gerekli evrakları hazırlayarak belediyeye başvurmalıdır. Riskli alanlarda yapı inşaat alanı 50 bin metrekareye kadarsa, yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminat olmalıdır. 50 bin metrekare üzerinde ise şu durumlar vardır;

 1. 000 metrekareye kadar yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 10 oranı
 2. 000 ve 75.000 metrekare arası için yüzde 8 oranı
 3. 000 ve 100.000 metrekare için yüzde 6
 4. 000 ve üzeri için yüzde 4

Müteahhitlere teminat şartı, başvurmadan önce incelenirse ayrıntılı bilgi alınabilir. Teminat olarak,

 1. Türk lirası cinsinden olmak üzere nakit para,
 2. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senedi,
 3. Teminat mektubu sunabilir.

Müteahhit teminat verilmesi ardından inşaatları tamamlayıp, Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmasını takiben müteahhitlere iade edilir. Eğer inşaat projesi tamamlanamazsa, sözleşmede belirtilen teknik şartlara uygun yapılmazsa anlaşılacak yeni müteahhitte aktarımı yapılır.

Müteahhitle Anlaşma Nasıl Yapılır?

Müteahhitle anlaşma nasıl yapılır? Bu soru arsasını müteahhitte vermek isteyen birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Her ne kadar zor gibi görülse de oldukça kolaydır. Ülkemizde birçok kişi, ev sahibi olmak için mevcut arsasını müteahhitte verme yoluna gitmektedir. Bunun yanı sıra bir arsa alarak böyle bir kuruluşa, daire karşılığında verenler de vardır.

Zira böylece daha kısa sürede ev sahibi olunabilmektedir. Özellikle inşaat süreciyle uğraşmak istemeyenler için oldukça kolay, pratik bir yöntemdir. Mal sahipleri, arsa üzerine arsa yaptırabilmek için müteahhitle anlaşma yapar.  Burada ilk olarak bilmeniz gereken, söz konusu arsanın imara açık olmasıdır. Ayrıca arsa da inşaata açık bulunmalıdır. Dolayısıyla ilk olarak bu konuda bilgi sahibi olunmalıdır. Yapılan sözleşme, müteahhitlere inşaat yapma görevini verir. İnşaat tamamlandıktan sonra ise müteahhit ve arsa sahibi arasında anlaşma nasılsa, buna göre daireler verilmektedir. Arsa sahibi ortaya sadece arsasını koyduğu için karlı bir durumdur. Müteahhit de arsaya ödeme yapmadığı için karlı bir yatırım olur. Böylece müteahhitle anlaşma nasıl yapılır her iki taraf için de avantaj sağlar. Bunun için bir sözleşme imzalanmaktadır. Bunun noter huzurunda düzenlenmesi gerekir. Tarafların her ikisinin de mağdur olmaması adına, yükümlülükler açık ve net şekilde belirtilmiş olmalıdır. İçerisinde şu gibi maddelerin olması önemlidir;

 1. İnşaat esnasında kullanılacak malzeme ve ortak yerler belirtilmelidir.
 2. Kullanılacak malzemeler ayrıntılı olarak hazırlanmalı ve incelenmelidir.
 3. Sözleşmeye uyulmaması durumunda, meydana gelecek cezai şartlar belirtilmelidir. Bu her iki tarafı da koruyan bir önemdir.
 4. İş kazası gibi durumlarda arsa sahibinin sorumlu olup olmadığı, emlak vergisinin kim tarafından ödeneceği belirtilmelidir.
 5. Projenin bitirme tarihi içerisinde yer almalıdır.
 6. Harç ve masrafların ait olduğu taraf ifade edilmelidir.

Müteahhitle anlaşma nasıl yapılır kapsamında bunlara dikkat etmek, daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Dolayısıyla büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca hangi müteahhit firma ile çalıştığınız da önemlidir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Müteahhitte Nasıl Ödenir?

Kentsel dönüşüm kredisi müteahhitte nasıl ödenir? Bu soru günümüzde birçok kişi tarafından merak edilen konuların başında gelir. Zira mağduriyetlerin önlenmesi için önemli bir husustur. Eğer bu krediden faydalanmak istiyorsanız, ilk olarak binanızın kentsel dönüşüme girmesi şarttır. Ayrıca bir müteahhit seçimi de gerçekleştirilmelidir. Bu noktada özenli hareket etmek şarttır. Ardından da bir anlaşmalı finans kurumlarına başvuru yapılmalıdır. Bir daire için maksimum 100,000 Türk lirası verilmektedir. Ancak müracaat eden kişi dört veya beş üzeri daire sahibiyse, toplamına maksimum 500,000 Türk lirası sağlanır. Dolayısıyla daire sayınıza göre değişiklik söz konusudur.

Her ne kadar kentsel dönüşüm kredisi müteahhitte nasıl ödenir endişeleri beraberinde getirse de korkmanız gerekmez. Zira bankadan alınan kredi, blokeli bir şekilde müteahhit hesabına aktarılır. Bu sebeple paranın hepsi kullanılamaz. Müteahhit, inşaat safhalarına göre imalatı sunarak kontrol talebinde bulunur. Banka ardından inşaatı kontrol eden yapı denetimden gerekli belgeleri alır. İnşaat yerinde gerekli incelemeleri sağlar. Böylece söz konusu zamana dek, işin tutarı ne kadarsa banka tarafından müteahhitte ilgili meblağ aktarılır. İnşaat devam ederken, müteahhit işten ayrılırsa yahut kişiler imalatı beğenmeyerek durdurursa endişelenmek yine gerekmez.

Zira kentsel dönüşüm kredisi nasıl ödeniyor kapsamında para, hesapta blokeli şekildedir. Bu nedenle korumalı yapıdadır. Seçilen müteahhit ve bankadan, kullandığınız krediyle bina tekrar yaptırılabilir. Bu konuda kentsel dönüşüm kredisi alanların, kira yardımı alamadığı unutulmamalıdır.  Eğer ödeme süreci üzerine merak ettiğiniz konular bulunuyorsa gerek bankadan gerekse müteahhit firmadan bilgi alabilirsiniz. Söz konusu krediden yararlanabilecek kişiler ana hatlarıyla şöyledir;

 1. Konutlarını tekrar yaptırmak isteyen hak sahipleri
 2. Konutu riskli olarak tespit edilen, farklı konut almak isteyen malikler
 3. Riskli yapılarda minimum 1 sene oturan kiracı ya da sınırlı ayni hak sahipleri

Kredi kullanacak hak sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup, destekten yararlanabilmek için yapının riskli alan kapsamında bulunması ya da riskli alan içinde yer almasa da, gayrimenkulün riskli yapı çerçevesinde olduğu teknik raporla tespit edilmelidir. Dolayısıyla bu hususa da dikkat edilmelidir.

Bina Yıkım Kararını Kim Verir?

Bina yıkım kararını kim verir? Bu soru günümüzde birçok kişi tarafından merak edilen konuların başında gelir. Zira kentsel dönüşüme gitmek isteyenler, öncesinde süreç esnasında bilgi sahibi olmayı talep eder. Süreci ana hatlarıyla bilmek, size bu konuda yardımcı olacaktır. Eğer yapınızın riskli olduğunu düşünüyor ve incelenmesini talep ediyorsanız, önce yetkili kurum ve kuruluşa müracaat edilmelidir. Bu yaşadığınız yere göre değişmekte olup yukarıda verdiğimiz linkten yardım alarak kontrol edebilirsiniz. Bu hususta bilmeniz gereken bir detay, başvuru için çoğunluk kararı olmadığıdır. Dolayısıyla gayrimenkul sahiplerinden biri gerek kendisi gerekse kanuni temsilcisi ile başvuru yapabilir.

Kentsel dönüşüm şartları bu önemli detaylar arasındadır. Başvuru yapıldıktan sonra kurum, bir rapor hazırlamaktadır. Söz konusu belge, ilgili Tapu Müdürlüğü aracılığıyla riskli yapıda bulunan, kat maliklerine tebligat vasıtasıyla bildirilir. Ardında da 15 gün içinde her bir kat maliki, riskli yapı raporuna itiraz gerçekleştirebilir. Eğer yapılamazsa raporun kesinlik kazandığı unutulmamalıdır.. Eğer kat maliklerinden itiraz alınırsa, dört öğretim üyesi ile bakanlık tarafından atanan üç yetkiliden oluşan komisyon, konuya bir karar getirir. Bunun yanı sıra yapı maliklerinin, riskli yapı tespit raporuna karşı itiraz sonucunda tebliğ aldıktan sonra, 60 gün içinde İdare Mahkemesine iptal davasını açabilir.

Bina bu süre zarfında yıkılmazsa, 30 günden az olmak koşuluyla ek süre sağlanmaktadır. Bu zamanın sonuna gelindiğindeyse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım gerçekleştirilir. Bunun tamamlanması ardından kat malikleri, yeniden bina yaptırılabilir. Ayrıca farklı seçenekler de vardır ve bunlar da değerlendirilebilir. Bunun için 3’te 2 çoğunluğun sağlanması şarttır. Kentsel dönüşüm şartları 2022 çerçevesinde yıkım kararı alınırsa, 18 ay süresince kira desteği yer almaktadır. Yıkım kararı alınan binalar bunun dışında belediye hakkında da sorulmaktadır. Zira belediye encümeni, imara aykırı yapılar için son seçenek olarak yıkım kararı alabilmektedir. Bu kararın 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde düzenlenen usule uygun olmalıdır.

Bu noktada itiraz süreci de merak edilmektedir. Eğer hazırlık ve karar verilme aşamasında şartlar sağlanmıyorsa, yıkım kararı veren idareye müracaat edilebilir. Böylece hukuka aykırı işlemin düzeltilmesi istenebilir.

Kentsel Dönüşüm Devlet Desteği Ne Kadar?

Kentsel dönüşüm devlet desteği 2022, birçok kişi tarafından incelenen konuların başında gelmektedir. Kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli alanlarda bulunan riskli binaların yıkımı ve tekrar inşası gerçekleştirilir. Süreç esnasında yıkılan yapıların sahiplerine, devlet tarafından finansal destek sunmaktadır. Bunun ne olduğu, ne kadar olduğu sıklık sorulmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında mekansal, ekonomik ve toplumsal anlamda, kentte bulunan sorunlu alanlar yaşanabilir, sağlıklı hale getirilir. Şehrin dokusunu bozan problemler giderilmektedir. Olası doğal afet riskleri de bu çerçevede çözülmektedir. Bu süreç içerisinde riskli binaların tespiti yapılmakta, ardından da yıkım ve tekrar inşaatı gerçekleştirilmektedir. Binası yıkılan hak sahibi ile kiracılara, devlet finansal destekler sağlamaktadır. Kentsel dönüşüm devlet desteği 2022 kapsamında kira yardımı, anlaşmayla, tahliye edilen uygulama alanında yapılarla uygulama alanı haricinde riskli yapıların, maliklerine tahliye tarihi itibariyle konut ve işyerlerinin teslim tarihine ya da ilgili kurumlar tarafından tespit edilecek tarihe dek, mümkün olması durumunda geçici konut ya da iş yeri tahsisi yapılır.

Eğer bu durum mümkün değilse, bakanlık tarafından kararlaştıracak aylık kira uygulanabilir. Söz konusu kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca yayımlanan, Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. Kira yardımının ilk 5 aya dek olan bölümü, taşınma masrafları dikkate alınmak suretiyle peşin ödenebilir. Bunun yanı sıra kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi şeklinde ikamet edenler, işyeri işleten kişilere bakanlıkça tespit edilen oran defaten kira yardımı şeklinde ödenebilir.

Kentsel dönüşüm devlet desteği 2022 kapsamında kira yardımı başvurularının nasıl olacağı da merak edilmektedir. Bu anlamda uygulama bölgesinde riskli ya da rezerv alanı belirlenmesine dair karar ve tapu bölgesine istinaden ilgili kuruma gerçekleştirilir. Uygulama bölgesi harici riskli yapılarda ise riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerçekleştirilir. Kentsel dönüşüme devlet desteğinde limitler de yıllara göre değişebilmektedir. Bu nedenle özel bir şekilde incelemeniz gerekmektedir. Dönüşüm projelerinde özel hesaptan gerçekleştirilen kira yardımları, uygulama alanındaki taleplerde uygulama gerçekleştiren idare ya da TOKİ’ce uygun görülmesi, onaylanması bakanlığa gönderilmesi üzere, ilgilere ödenmek için idare ya da TOKİ hesabına yapılır.

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Kimlere Yapılıyor?

Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşların merak ettiği çok sayıda soru vardır. Bunlardan en önemlisi kira yardımı üzerinedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kira yardımı kimlere verilir, bunlardan biridir. Kentsel dönüşüm projesinde evi ya da iş yeri yıkılan vatandaşlara, devlet finansal destekler sağlamaktadır. Kira yardımı da bunların içerisinde yer almaktadır. 18 ay süresince, aydan aya gerçekleşmekte olup, her yıl ödemeler değişebilmektedir.

Kentsel dönüşümde kira yardımı kimlere yapılıyor, riskli binayı anlaşma ile tahliye edilen kişilere verilmektedir. Bunun yanı sıra kira yardımı için müracaat eden kişide, ikamet şartı da aranmaktadır. Dolayısıyla bu da dikkat etmeniz gereken konular arasındadır.

Kira yardımı, riskli binada yaşayan kişilere sağlanmaktadır. Bunun ispatı da fatura gibi evraklar ile gösterilebilir. Kira yardımı uygulamaları, hak sahiplerinden alınması şart olan, son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye günün üç ay öncesini içerir. Kira yardımı başvurusu için bira takım belgeler de gerekir. Bunlar, ana hatlarıyla aşağıda olduğu gibidir;

 1. Güncel alınan tapu kaydı
 2. Tapu belgesinin ilgili birimlere verilmesi
 3. Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi örneği
 4. Başvuru sahibinin, kira yardımı ile başvuru için doldurduğu müracaat dilekçe örneği
 5. Binanın hasarlı ev riskli olduğunu belirten rapor ve yıkım form evrakı

Bunun yanı sıra hak sahibi veya velinin, Ziraat Bankası’nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopi örneği de şarttır. Evrakları eksik hazırlamanın, başvuru sürecini uzatacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle öncesinde tamamlanması tavsiye edilmektedir.  Kentsel dönüşümde kira yardımı kimlere yapılıyor riskli binayı anlaşmayla tahliye edilen kişilere sağlanmakta olup, anlaşma gereği tahliyesi gerçekleşen binaların maliklerine, kiracıların yapıda ikamet etmesi şartı mevcuttur. Sınırlı ayni hak sahiplerineyse geçici konut yahut iş yeri tahsisi çerçevesinde, kira yardımı sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra evraklarda erişim ve numaraların eksiksiz, doğru olması da önemli bir husustur.

Kentsel dönüşümde kira yardımı kimlere yapılıyor kapsamında unutmamanız gereken bir detay, kentsel dönüşüm kredisi alanların, kira yardımı alamadığıdır. Bu nedenle başvuru işlemi yapmadan önce bu konuyu ayrıntılı bir şekilde düşünmeniz, sizin yararınıza olacaktır.

2022 Kentsel Dönüşüm Kredisi Ne Kadar?

Kentsel dönüşüm özellikle son yıllarda birçok kişi tarafından incelenmektedir. Bu kapsamda araştırma yapıyorsanız, bu projelerin ne olduğunu anladıktan sonra devlet tarafından verilen destekleri bilmeniz gerekir. Krediler, bu konuda yapabileceğiniz tercihlerden bir tanesidir.

Burada ilk olarak, kredilerin yıllara göre farklılık gösterebildiği bilinmelidir. 2022 kentsel dönüşüm kredisi ne kadar, binaları güçlendirmek isteyenler için 80 bin Türk lirasından 160 bin Türk lirasına çıkarılmıştır.

Binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyenler için ise 200 bin Türk lirasından, 400 bin Türk lirasına çıkarılmıştır. Dolayısıyla amacınız neyse, yararlanabileceğiniz destek de farklıdır. Ancak birden fazla eviniz varsa sayılar değişmektedir.

2022 kentsel dönüşüm kredisi ne kadar kapsamında, birden fazla eviniz varsa 1 milyon Türk olan kredi limiti 2 milyon Türk lirası olmuştur. Bu kapsamda yüzde 60 oranında yükselme sağlanmıştır. Bu konuda aşağıda bulunan tabloyu inceleyebilirsiniz;

Kredi türü Yıllık Faiz Destek Oranı Yıl için Azami Anapara Ödemesiz Dönem Azami Vade Yıl Üst Limit
Güçlendirme Kredisi 400 baz puan 2 10 160,000,00 Türk lirası
Konut Yapım Kredisi 400 baz puan 2 10 400,000,00 Türk lirası
Konut Edinme Kredisi 400 baz puan 1 10 400,000,00 Türk lirası
İşyeri Yapım Kredisi 300 baz puan 2 7 400,000,00 Türk lirası
İşyeri Edinme Kredisi 300 baz puan 1 7 400,000,00 Türk lirası

 

Ancak gelecek tarihlerde rakamların artabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu imkanlardan yararlanmak istiyorsanız, güncel olarak takip etmeniz gerekir.

Kentsel dönüşüm kredisi, farklı bankalar tarafından sağlanmaktadır. Her banka farklı olduğu için tümünü inceleyerek karar vermek, daha iyi sonuçlara varmanızı sağlayacaktır. Bankaların listesine yukarıdan ulaşmanız mümkündür.

Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı hakkında bundan yararlanmak istiyorsanız, tahliye kararı alındıktan sonra bir yıl içinde bir bankaya başvurmanız gerekir. Kararla bakanlık tarafından onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırma süresi, bakanlıkça sağlanan faiz destekli uygunluk yazısı itibariyle iki yıldır.

Eğer kredi imkanından yararlanmak istiyorsanız, söz konusu bankalardan herhangi birine gitmeniz yeterlidir. Ardından hem ayrıntılı bilgi alabilir hem de size uygun gelirse başvuru yapabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kredisi yüzde kaç? Kentsel Dönüşüm Kredi Faizi Ne Kadar?

Kentsel dönüşüm kapsamında, kredi kullanmak isteyen kişiler kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar? Gibi soruları sıklıkla düşünmektedir. Bankalarda kentsel dönüşüm yapım kredisi oranı, 10 yılda yüzde 1,29 olarak uygulanmaktadır. Bakanlık faiz desteği sayesinde söz konusu oran, enerji verimli konutlarda yüzde 0,88’e kadar inmektedir. Standart konutlarda ise yüzde 0,96’dır. Bu bakımdan 400,000 Türk lirası kredi ödenecekse, aylık 6 bin 571 Türk lirası ödemenin taksiti 5 bin 410 Türk lirası olmaktadır. Böylece toplamda 139 bin 276 Türk lirası avantaj elde edilebilmektedir. Bankalara göre faiz oranı ise değişiklik gösterebileceği için ayrı ayı incelenmesi önerilir. Kredi kullandırmada izlenen temel aşamalar şöyledir;

 1. İlgili kişiler kredi talebini bankaya iletir.
 2. Talep banka tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilir.
 3. Banka talebi onaylarsa, onaylanan müşteri belgelerini faiz desteği alabilmesi için bankalığa, onay için yollar.
 4. Bakanlık faiz desteği için onay verince kredi sağlanır.
 5. Kredi kullandırma ardından, bakanlık tarafından istenen belgeler, bakanlığa iletilir.
 6. Kredinin ilk taksiti ödenin, faiz destek tutarı bakanlıktan talep edilir.

Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı yanı sıra kredi, hak sahiplerine bazı avantajlar da sunar. Bunlar ana hatlarıyla aşağıda olduğu gibidir;

 1. Noter, harç ve benzeri işlemlerde muafiyet
 2. Kiracıların konut satın almak istemeleri durumunda, kullanacakları konut kredilerine yıllık yüzde 4 faiz desteği
 3. Yenilecek konutlarda ipotek ile kredi kullanımı
 4. İnşaat ardından yenilenen konutta meydana gelen değer artış
 5. BSMW ve KKDF muafiyeti
 6. Konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde ise 84 aya varan uzun vadlei geri ödeme planları
 7. Kentsel dönüşüm kredileri ile devlet teşvikiyle konut kredilerinde yıllık yüzde 4, işyeri kredilerinde ise yüzde 3 daha düşük faiz

Ancak kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı kapsamında yine unutulmaması gereken, oranların farklılık gösterebileceğidir. Dolayısıyla Zira müşteri faiz oranı değişiklik gösterebilir. Bankalara göre kampanyalar değişebileceği için avantajlarınız da farklılaşır. Dolayısıyla kesin karar vermek yerine öncesinde tüm bankaları incelemeniz, buna göre size en uygun gelene karar vermeniz tavsiye edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Kaç Yıl Ödemesiz?

Kentsel dönüşüm kredisi kaç yıl geri ödemesiz? Bu soru kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Burada ilk olarak faiz desteğine değinilmelidir. Kentsel dönüşüm, devlet desteği ile yapılmaktadır. Bu nedenle kredi aşamasında faizde indirim de söz konusudur. Bunun için oranlar konutlara ve iş yerlerine göre değişmekte olup yukarıda belirtildiği şekildedir. Ancak bazı durumlarda indirim oranları değişebilir.

Burada en önemli husus, etken enerji verimliliğidir. Bu nedenle enerji kimlik belgesine bakarsanız, indirim oranını daha kolay görebilirsiniz. Eğer konutunuz A sınıfıysa yüzde 5, eğer iş yeriyse yüzde 4 indirim vardır. Eğer konut B sınıfıysa yüzde 4,5 iş yerlerinde ise yüzde 3,5 indirim vardır. Ancak vatandaşlar, indirim desteğinin kredi ödemelerinin yapılmaması halinde durdurulduğunu bilmeli, buna göre hareket etmelidir.  Ödeme planları bankalara göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm kredisi ödeme planı için bankalarla özel şekilde görüşmeniz önerilmektedir.

Kredilerde vade süreleri, konut ve işyeri kapsamında farklılık arz eder. Konutlar için minimum 10, iş yerleri içinse en az 7 sene söz konusudur. Eğer kentsel dönüşüm kredisi hesaplama… tablosu 2022 hakkında bilgi almak istiyorsanız, yukarıda verdiğimiz tabloyu inceleyebilirsiniz. İçinde anapara ödemesiz dönem de yer aldığı için merak ettiğiniz konulara yanıt alabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kredisi kullanmak istiyorsanız, dikkat etmeniz bazı noktalar da vardır. Ana hatlarıyla bunlar aşağıda olduğu gibidir;

 1. Binanızı güçlendirmek istiyorsanız 10 yıl vade ve 80,000 Türk lirası kentsel geri dönüşüm kredisinden yararlanılabilir.
 2. Dairenin metrekaresi ne olursa olsun, maksimum 200,000 Türk lirası ve 10 yıl vade ile krediden yararlanılabilir.
 3. Eğer hak sahibi, bina içinde birden fazla daireye sahipsen fazla 1,000,000 Türk lirası krediden yararlanabilir.
 4. Bankalar, bunun haricinde ek kredi sağlayabilir.

Kentsel dönüşüm kredisi ödeme planı için finans kurumları farklı faiz oranları ve vadeler sunsa da ana hatlarıyla faiz oranının yüzde 50’si olarak düşünülmektedir. Vade ise 24 ile 120 ay arasındadır. Kredide gerekli belgeler ise aşağıda olduğu gibidir;

 1. İş yeri işleten hak sahiplerinden, iş yerinin kapanışını bildiren, meslek odasından edinilebilecek yazı. İş yerinin işletildiğini gösteren vergi levhası.
 2. Riskli yapının boşaltıldığını gösteren taahhütname
 3. İl-ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınabilecek hak sahiplerinin yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği.
 4. Kat irtifakı kentsel dönüşüm ardından çıkan yeni tapı
 5. Bulunuyorsa yapı ruhsatı, tapu belgesi
 6. Müteahhit firma ve hak sahipleri arasında imzalanan inşaat yapım sözleşmesi
 7. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilecek, riskli bina tespit raporu inceleme formu

Eğer evraklarınız tamsa, kredi için başvuru işlemlerini sorunsuzca yapabilirsiniz.

Yorum Yap

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın